Als kinderarts werk ik ruim 3 jaar met Neo ZIS|EPD, waarbij ik het softwaresysteem zowel tijdens mijn spreekuren gebruik, als bij mijn werkzaamheden met opgenomen patiënten. Door het werken met het EPD wordt informatie, die vroeger in allerlei deelsystemen was opgeslagen, nu overzichtelijk gebundeld en is die vanuit elke werkplek in het ziekenhuis of zelfs thuis te benaderen. Bovendien is de correspondentie over patiënten naar huisartsen en andere zorgverleners nu geautomatiseerd en veel sneller. In mijn werkproces merk ik dat, analoog aan het gebruik van andere softwaresystemen, de afhankelijkheid van Norma en de kwetsbaarheid daarin toegenomen zijn. MI Consultancy blijkt daarbij gelukkig een betrokken- en oplossingsgerichte partner bij het aanpakken van problemen.

Gert Jan van der Burg, kinderarts Ziekenhuis Gelderse Vallei

eHealth

√ Verbeterde communicatie met de patiënt

√ Tijd- en kostenbesparend

√ Hogere kwaliteit van zorg

√ Effectievere contactmomenten met de patiënt

Dashboards

√ Meer grip op de organisatie

√ Snelle interpretatie van informatie

√ Managementinformatie in één oogopslag

√ Inzicht in verbeterpunten binnen de zorginstelling

Financieel

√ Tijd- en kostenbesparend

√ Beter overzicht van financiële middelen

√ Optimale facturatie met maximale omzet

√ Snellere afhandeling van financiële administratie