Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

VATAN kliniek is de samenwerking met EPD/ZIS leverancier MI Consultancy aangegaan! De VATAN kliniek heeft voor Neo ZIS|EPD gekozen in verband met de complexer wordende wet- en regelgeving voor verwerking van medische gegevens.

 

Neo ZIS voldoet te allen tijde aan de nieuwste standaarden en daarnaast is het een zeer overzichtelijk en functioneel systeem, waarmee de zorgplanning, het elektronische patiëntendossier (EPD) en de financiële administratie wordt gevoerd. Een dergelijk systeem is essentieel voor het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige zorg.

 

Met Neo ZIS|EPD investeert VATAN in optimalisering van de werkprocessen en het blijven leveren van kwaliteitszorg voor besnijdenissen bij jongens en mannen!

MI Consultancy, specialist in het ontwikkelen en implementeren van het zorginformatiesysteem Neo ZIS|EPD, heeft wederom het keurmerk van Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS) in ontvangst mogen nemen. Het triagesysteem is volledig geïntegreerd in Neo ZIS|SEH en voldoet aan de door de organisatie gestelde eisen.

Consultant Anne-Marie van der Lans is zeer te spreken over de vlotte accreditatie: 'Neo ZIS|EPD voldeed snel aan de gestelde eisen van de NTS.  'Doordat wij het keurmerk al langer dragen, zijn de standaarden bekend en hebben wij de wijzigingen direct in onze software opgenomen en klaargezet voor de audit. Wij zijn er trots op dat we zo het keurmerk weer zo snel en soepel hebben gehaald'.

De NTS is een ketenstandaard voor triage binnen de acute zorg. Deze keten bestaat uit huisartsenposten, spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen en meldkamers ambulancezorg. De NTS verhoogt de veiligheid en doelmatigheid van de triage, door één uniforme taal te gebruiken in de spoedketen zodat de patiënt overal de juiste triage krijgt. De Stichting NTS is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de uitrol van de ketenstandaard en het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek.

Neo ZIS|SEH ondersteunt al jaren verschillende triagesystemen als Boston/ESI en MTS2. De NTS wordt al sinds 2014 ondersteund en mocht zich toen de eerste EPD/ZIS-leverancier noemen die het keurmerk heeft ontvangen.

Care4Kidz heeft voor de elektronische voorschijfmodule van Neo ZIS|EPD gekozen, waardoor ze nu de mogelijkheid hebben om medicatie op een veilige manier elektronisch voor te schrijven aan hun patiënten.

Lees meer ...

Reumazorg Zuid West Nederland blijft haar dienstverlening optimaliseren naar haar patiënten. Een herinnering voor een afspraak sms’en past dan ook goed bij de patiëntvriendelijke benadering van de organisatie.

Lees meer ...

 

Een mooi moment, Paul Edridge ondertekent namens MI Consultancy het tweejarig sponsorcontract met Zelfstandige Klinieken Nederland.

Lees meer ...