Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

De invoering van het nieuwe declaratiesysteem voor ziekenhuizen, DOT (DBC’s op weg naar transparantie), heeft ervoor gezorgd dat de financiële administratie aanzienlijk is veranderd. Een goed functionerende financiële administratie is essentieel voor een goede bedrijfsvoering in een zorginstelling.

Met NeoZis Financieel automatiseert u de gehele DOT/DBC-administratie. Het automatiseren van handelingen die handmatig veel tijd in beslag nemen levert tijdwinst op en voorkomt fouten. De software is betrouwbaar, veilig en volledig aan de laatste ontwikkelingen aangepast. Met NeoZis Financieel voert u een zorgeloze financiële administratie en kunt u zich met een gerust hart concentreren op de zorgverlening aan patiënten.

screenshot-fin 

Waarom NeoZis Financieel? 

NeoZis Financieel levert aanzienlijke tijdwinst op. 

 • Handelingen die handmatig veel tijd in beslag nemen worden geautomatiseerd.
 • Sets kunnen worden ingevoerd op basis van het soort afspraak.
 • Bij spreekuurafhandeling geeft het systeem intelligente voorstellen.

NeoZis Finacieel werkt gemakkelijk en efficiënt. 

 • Er wordt eenvoudig voldaan aan alle, door de overheid vastgestelde, regels.
 • Alle DBC's kunnen op een gemakkelijke en snelle wijze in NeoZis worden ingevoerd en doorgestuurd naar de Grouper.

NeoZis Financieel is effectief. 

 • Openstaande subtrajecten kunnen worden geëxporteerd naar de DIS. De retourinformatie wordt automatisch ingelezen en naar de zorgverzekeraars gestuurd door de ondersteuning van DOT OHW(onderhanden werk).
 • Er is op ieder moment een compleet en duidelijk overzicht van onvergoede en vergoede zorg.
 • U heeft inzicht in actuele managementinformatie per afdeling, resource of instelling.

Wilt u ons spreken? Heeft u vragen? Wilt u meer informatie of een vrijblijvende demonstratie van NeoZis? Neem dan contact met ons op.

Om te factureren doorloopt een ziekenhuis een proces van registratie, validatie en facturatie. NeoZis Financieel voorziet in alle drie de fases, voor zowel de facturatie met DOT, als voor de GGZ. 

Registratie – Vastleggen van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s)

NeoZis Financieel helpt u gemakkelijk en efficiënt de DBC’s van uw patiënten te registreren. Bij het openen van een zorgactiviteit in NeoZis Financieel wordt een subtraject geopend dat de basis vormt voor de facturatie van de geleverde zorg. Door de automatische controles worden fouten voorkomen.

NeoZis voldoet aan de productstructuur van de NZa en de landelijke richtlijnen zoals DBC-Onderhoud ze heeft opgesteld. Via de geïntegreerde afsluitregels in NeoZis Financieel worden de subtrajecten automatisch afgesloten en verstuurd naar de Grouper.

NeoZis Financieel GGZ – Ondersteuning in het gehele facturatieproces

MI Consultancy heeft een aparte module ontwikkeld voor de DBC-registratie voor GGZ.

GGZ-instellingen hebben te maken met andere registratieregels. De DBC’s worden eenvoudig binnen NeoZis gevalideerd via de geïntegreerde validatiemodule. De NeoZis DBC-GGZ-component ondersteunt het hele proces: van het aanmaken van een DBC tot de validatie en facturatie hiervan. Meer informatie over de facturatie voor de GGZ vindt u hier.

Validatie – Goedkeuring vragen aan de Grouper

NeoZis Financieel heeft eigen software die met de Grouper communiceert volgens de HL7- standaard. Bij dit proces zijn geen derden betrokken, waardoor het gehele traject in eigen beheer kan worden afgehandeld. De declaratiedatasets worden digitaal aan de Grouper aangeleverd. De declarabele DBC-zorgproducten worden direct naar NeoZis Financieel teruggestuurd. Na de validatie kunnen verzamelnota’s snel en overzichtelijk gemaakt en klaargezet worden, om vervolgens te declareren aan de zorgverzekeraar of de patiënt.

Facturatie – Zorgen dat de rekeningen worden betaald

NeoZis Financieel biedt de mogelijkheid om zowel onverzekerde als verzekerde zorg digitaal te declareren bij zorgverzekeraars of bij een extern servicebureau. De facturen die binnen NeoZis Financieel worden gemaakt voldoen aan de elektronische integratiestandaard van de VEKTIS. Ook kan een nota gestuurd worden aan de patiënt. Met NeoZis Financieel heeft u een duidelijk inzicht in het aantal gefactureerde zorgproducten. NeoZis wordt gekoppeld met het boekhoudsysteem en stuurt automatisch de verzonden facturen naar de boekhouder.

DIS – Gemakkelijk voldoen aan verplichte handelingen

Het is voor ziekenhuizen verplicht om gegevens uit de basisadministratie aan te leveren aangaande wat zij in de afgelopen periode aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben. Via de DIS-module worden de Minimale Datasets (MDS) over de verleende zorg naar het landelijke DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd. Ook openstaande subtrajecten worden naar de DIS geëxporteerd. De retourinformatie wordt ingelezen en verwerkt in NeoZis voor een optimale basisadministratie.

Onderhanden werk – Zicht op de toekomst

Met de OHW-module wordt inzicht gegeven over de productiewaarde van het onderhanden, nog niet gedeclareerde werk van een ziekenhuis. Zo wordt snel inzichtelijk wat er in de toekomst nog gedeclareerd kan worden.

Managementondersteuning – Stuurinformatie op maat

In combinatie met Norma EPD levert NeoZis Financieel een schat aan informatie op voor uw ziekenhuis. Door de elektronische registratie van prestatie-indicatoren staan gegevens klaar om te analyseren en verbanden te ontdekken. Hoeveel onderzoeken van een bepaald type worden er jaarlijks uitgevoerd? Welke verrichtingen zijn geïndiceerd bij een bepaald ziektebeeld? Enkele voorbeelden van vragen die beantwoord kunnen worden met de informatie uit NeoZis. Deze vragen zijn belangrijk om de kwaliteit van de zorg te monitoren en te verbeteren. Daarnaast is er een duidelijk inzicht in het aantal gefactureerde zorgproducten. Voor het management betekent dit inzicht in de bedrijfsprocessen en relevante stuurinformatie.

Integratie met andere NeoZis modules – altijd en overal volledige cliëntgegevens

Meteen een zorgtraject aanmaken nadat een patiënt op afspraak is geweest? Dat kan door NeoZis Financieel te integreren met NeoZis EPD (elektronisch patiëntendossier) en NeoZis Zorgplanning. Het zorgtraject en de bijbehorende subtrajecten worden getoond in het NeoZis EPD. Uw financiële administratie wordt in het vervolg snel, eenvoudig en efficiënt gevoerd.

Vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op of download de brochure over NeoZis Financieel.

MI Consultancy levert al meer dan 20 jaar medische software aan zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) in Nederland. Kenmerkend voor een ZBC zijn de hoge kwaliteit van zorg, specialisatie in een beperkt aantal aandoeningen, kortere of geen wachtlijsten en de meer persoonlijke behandeling. Wij begrijpen de behoeften van een ZBC en weten welke eisen er worden gesteld aan een zorginformatiesysteem. Neo ZIS|EPD is perfect geschikt voor zelfstandige behandelcentra door de schaalbaarheid. 

Informatievoorziening is belangrijker dan ooit. Ook de digitalisering is binnen de ZBC-markt een ‘hot topic’. Om aan de hoge kwaliteitseisen en verwachtingen te voldoen is het voor een ZBC belangrijk om te werken met goede, digitale software. Neo ZIS|EPD ondersteunt bij deze digitaliseringslag.

Neo ZIS|EPD is een overzichtelijk en functioneel systeem waarmee de zorgplanning, het elektronische patiëntendossier (EPD) en de financiële administratie wordt gevoerd. Ook de zorgplanning en de financiële administratie worden volledig geautomatiseerd. Zo wordt bij het openen van een zorgactiviteit in NeoZis een subtraject geopend dat de basis vormt voor de facturatie van de geleverde zorg. Het zorgtraject en de bijbehorende subtrajecten worden getoond in het elektronisch patiëntendossier (EPD). NeoZis ondersteunt het zelfstandige behandelcentrum in het gehele zorgproces, van patiëntinschrijving tot de financiële afhandeling.

Moeiteloos, flexibel en snelle invoering van het zorginformatiesysteem

 • Neo ZIS|EPD kan worden ingericht volgens het eigen zorgproces
 • Neo ZIS|EPD is snel en probleemloos in te voeren. 
 • Neo ZIS|EPD is flexibel en gebruiksvriendelijk.
 • Neo ZIS|EPD bevat uitgebreide functionaliteit.
 • Neo ZIS|EPD maakt volledig papierloos werken mogelijk.

MI Consultancy is een betrouwbare partner bij het 'migreren' van bestaande gegevens uit het oude systeem naar Neo ZIS|EPD. Wij hebben in de afgelopen 20 jaar vele conversies uitgevoerd voor vrijwel alle soorten zorginstellingen. Wij hebben hier de nodige kennis en ervaring opgebouwd voor een succesvolle conversie.

Meer informatie over het converteren van gegevens.

Voor meer informatie over de modules klikt u in het menu links of download de brochure voor zelfstandige behandelcentra. 

Het invoeren van een zorginformatiesysteem is niet eenvoudig. Er is bijvoorbeeld een implementatieorganisatie nodig, tijdelijk aanvullend personeel wellicht, er moet een helpdesk worden gerealiseerd en de eindgebruikers (artsen, poli-assistenten, etc) moeten getraind worden.

MI Consultancy heeft ruim 20 jaar ervaring met het implementeren van zorginformatiesystemen. Alle specialismen hebben wij reeds bediend.

Na de implementatie van NeoZis houdt het proces niet op. Niet alleen hebben startende NeoZis-gebruikers vaak een steuntje in de rug nodig, MI Consultancy vindt het ook belangrijk dat gebruikers tevreden zijn en blijven. Wij gaan actief op zoek naar wensen en communiceren graag met gebruikers. De implementatie is pas afgerond als de gebruikers tevreden zijn.

Klik voor meer informatie over de diensten die MI Consultancy biedt in de menubalk links.

Het gehele proces van het inrichten van de servers voor het EPD (elektronische patiëntendosser) tot en met het oriënteren en ondersteunen van de specialismen met het werken in hun dossiers wordt door MI Consultancy begeleid.

Een implementatietraject wordt door een van onze consultants in samenwerking met de instelling opgezet. Dit kan een kort traject van enkele maanden zijn of een langduriger en rustiger traject naar wens. Veelal wordt begonnen met een periode van het realiseren van de benodigde interfaces.

MI Consultancy biedt toegevoegde waarde door gebruikers te helpen een voor hen zo goed mogelijk dossier te realiseren. Wij adviseren gebruikers over de best-practises en over de inrichting van de systemen. Als daarna toch anders besloten wordt, dan kan dat. Voor ons telt het resultaat: tevreden gebruikers die op hun manier kunnen werken.

MI Consultancy heeft ruime ervaring met het begeleiden van projecten. Wij bieden op verschillende fronten projectleiding aan. Onder andere projectleiding bij de realisatie van een dossier bij een specialisme, projectleiding bij de inrol van NeoZis bij een zorginstelling en projectleiding bij (klantspecifieke) ontwikkeltrajecten zijn ons bekend.

Wij houden van een pragmatische aanpak. Voor elk project vormt een projectplan met goed gedefinieerde mijlpalen en een planning het uitgangspunt. Daarnaast passen wij de 'Rapid Application Development'-methodiek toe, waardoor stapsgewijs en in samenspraak met de klant snel naar het resultaat wordt toegewerkt.

Neem voor meer informatie contact met ons op.