Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Spreekuurafhandeling in Neo ZIS|EPD

Vanuit NeoZis Zorgplanning kunt u snel, overzichtelijk en eenvoudig uitgevoerde zorgactiviteiten vastleggen. In de module spreekuurafhandeling wordt van de geselecteerde periode per patiënt een overzicht getoond van de aanwezige zorgtrajecten en de toe te voegen zorgactiviteiten per subtraject. Alle handelingen die in de module spreekuurafhandeling worden uitgevoerd worden automatisch in NeoZis Financieel opgeslagen. Er zijn geen dubbele en tijdrovende acties meer nodig. En u ziet ook geen uitgevoerde zorgactiviteiten meer over het hoofd.

In NeoZis Zorgplanning is het mogelijk om afsprakensets te definiëren. Deze afsprakensets bestaan uit een combinatie van meerdere afsprakentypes (desgewenst verdeeld over verschillende behandelaars) bij een bepaald ziektebeeld. Deze afsprakentypes kunnen worden gekoppeld aan de bijbehorende zorgactiviteiten. Bijvoorbeeld de zorgactiviteit ‘Eerste polibezoek’ bij afspraaktype ‘Nieuw consult’. Bij de spreekuurafhandeling wordt deze zorgactiviteit direct gekoppeld aan het geopende zorgtraject. Bij patiënten die meer dan één zorgvraag hebben (parallelle trajecten) kunt u selecteren waar de zorgactiviteit bij moet worden opgeslagen.

De spreekuurafhandeling in Neo ZIS|EPD heeft als voordeel:

  • Snelle en eenvoudige wijze van DOT/DBC-registratie zorgt voor enorme tijdwinst en voorkomt foutieve registratie.
  • Alles wordt vanuit één scherm afgehandeld. Er worden geen gegevens over het hoofd gezien.
  • Bij de spreekuurafhandeling liggen alle gegevens meteen vast voor de financiële administratie.
  • Neo ZIS|EPD maakt automatisch vervolg subtrajecten aan bij het afhandelen van een afspraak in de spreekuurplanning.

Neo ZIS|EPD sluit op basis van afsluitregels automatisch de subtrajecten en stuurt deze voor validatie naar de Grouper, waarna er kan worden gefactureerd. Indien een uitgevoerde zorgactiviteit buiten een afgesloten subtraject valt maakt Neo ZIS|EPD automatisch een vervolgsubtraject aan.