Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

De laatste jaren is de zorg steeds meer geprivatiseerd, wat betekent dat zorginstellingen net als andere bedrijven te maken krijgen met marktwerking en concurrentie. De zorginstellingen zouden klantgerichter en efficiënter gaan werken, de marktwerking en concurrentie zouden de zorgkosten drukken. Op het eerste gezicht een positieve ontwikkeling voor de zorgmarkt.

Bedrijfsvoering

Echter, momenteel verkeren veel zorginstellingen in zwaar weer. Heeft de privatisering van zorg zijn doel voorbij gestreefd? Ik denk van niet. Een zorginstelling heeft te maken met verschillende krachten en invloeden van buitenaf, waar zorgaanbieders weinig invloed op hebben. Transities, nieuwe wetgeving, vergrijzing, bezuiniging en een nieuw bekostigingsstelsel zijn hier voorbeelden van. Naast deze krachten heeft de zorginstelling tegenwoordig, net als andere bedrijven, te maken met marktwerking, concurrentie, vraag en aanbod, etc. Hier ligt naar mijn mening de zwakte van een zorginstelling. Niet alle bestuurders zijn al gewend om te werken in een dergelijke markt.  De ontwikkeling van een centraal gestuurde, vanuit het aanbod gedreven gezondheidszorg naar een meer decentraal gestuurde, vraaggerichte gezondheidszorg heeft invloed op de manier waarop een zorginstelling bestuurd dient te worden.

Verschillende zorgbestuurders zijn al vastgelopen, een aantal ziekenhuizen zijn over de kop gegaan, meerdere raden van bestuur omgevallen en hier en daar is het vertrouwen van de medische specialisten in het bestuur weg. Het kabinet treft daarvoor nu maatregelen middels verplichte registratie en accreditatie van zorgbestuurders. Maar wordt het niet eens tijd dat de zorg met een nog meer bedrijfsgerichte blik gaat kijken? 

Innovatief

Bestuurders met een ondernemende visie dragen bij in de ontwikkeling naar een meer marktgerichte gezondheidszorg. Privacy en veiligheid van informatie blijven enorm belangrijk, maar een meer vooruitstrevende bedrijfsvoering, die minder top-down wordt gevoerd, zou de zorginstelling al flink op weg helpen. 

MI Consultancy biedt daarin graag hulp. Wij kunnen helpen om een zorginstelling ‘lean’ op IT gebied te laten werken. We kunnen hulp bieden om op een innovatieve manier de kosten te beperken en de kwaliteit van zorg te verbeteren. We stellen ons graag als partner van de zorginstelling op, gaan in gesprek met de organisatie en denken mee over kosten voor invoering en implementatie. Wij zijn van mening dat de kosten dienen te passen bij de instelling.

Bron: Lianne van Delft