Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

MI Consultancy is voorbereid op DOT-wijzigingen in RZ16

Zorginstellingen gebruiken de DOT-systematiek om de geleverde zorg te registreren zodat deze gedeclareerd kan worden bij de patiënt of zorgverzekeraar. Om het systeem goed aan te laten sluiten bij innovaties en veranderingen in de zorgpraktijk brengt DBC Onderhoud/NZa jaarlijks een nieuw ‘pakket’ uit. MI Consultancy houdt al deze aanpassingen in de regelgeving nauwgezet bij en verzorgt waar nodig de updates.

Het DBC-pakket 2016 bevat wijzigingen die gericht zijn op een herkenbare en duidelijke zorgnota. Zo ontwikkelde DBC Onderhoud/NZa consumentenomschrijvingen voor zorgactiviteiten op de nota en worden behandelingen op de spoedeisende hulp en eenvoudige poliklinische behandelingen voortaan ingedeeld in lichte, middelzware of zware behandelingen. De nota sluit zo beter aan op de zorg die de patiënt heeft ontvangen.

Naast deze wijzigingen leidt het nieuwe DBC-pakket er toe dat de kosten van de inzet van een interventieradioloog vanaf 2016 betaald worden uit de declaratie van de hoofdbehandelaar en wordt het DBC-pakket 2016 beter ingericht voor de transplantatiezorg. MI Consultancy is op de hoogte van de komende wijzigingen en zal deze tijdig in Neo ZIS|EPD doorvoeren.