Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Help, mijn leverancier levert niet wat ik vraag!

Geen bedrijf kan meer zonder ICT. Elke organisatie gebruikt tegenwoordig meerdere applicaties, databases en softwaresystemen. Ook in de zorg is dit niet meer weg te denken. Hoewel iedereen het belang van ICT kent, blijft het een zorgenkindje. Een verdubbeling van de geraamde kosten en de doorlooptijd waren in het verleden heel normaal.

De ontwikkelingen in de ICT gaan onverminderd door. Software kan op verschillende manieren worden ontwikkeld. Het is de keuze van de leverancier welke methode wordt gebruikt. MI Consultancy is al meer dan 20 jaar leverancier van NeoZis. In samenwerking met onze klanten hebben wij inmiddels een bewezen, compleet en gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld. Als ICT-leverancier hebben we tegen de nodige problemen aangelopen, wat ons waardevolle leerprocessen hebben opgeleverd.

De watervalmethode is een bekende manier om software te ontwikkelen en deze methode werd in de begin jaren van MI Consultancy gebruikt. De softwareontwikkeling doorloopt een aantal verschillende fases, vergelijkbaar met een waterval:

Initiatie: Het idee uitwerken door een projectplan op te stellen.

Definitie:  Bepalen van eisen en wensen aan het projectresultaat.

Ontwerp: Maken van benodigde ontwerpen. Bijvoorbeeld html-schermontwerpen.

Voorbereiding: Regelen en klaarzetten van alles wat nodig is voor de realisatie het project.               

Realisatie: Bouwen van het project door programmeren en ontwikkelen beeldmateriaal.

Nazorg: Handleidingen schrijven, helpdesk en geven van instructie/trainingen.

Deze methode heeft een aantal nadelen:

·         Het is onmogelijk om alle eisen en wensen vooraf te bepalen, waardoor soms nutteloze functionaliteit wordt gemaakt.

·         Het inschatten van de benodigde tijd voor het realiseren van een functionaliteit is lastig.

·         De lange doorlooptijd bij het ontwikkelproces van een gewenste functionaliteit levert veelal een eindproduct op dat niet meer 100% overeenkomt met de inmiddels veranderde wens van de klant.

In praktijk bleek dat onze klanten in de beginfase vaak te uitgebreide eisen en wensen bij een project hadden, waardoor ze software lieten ontwikkelen met functionaliteit die nooit gebruikt zal worden. Zonde van de kosten en de tijd!

Daarom is een aantal jaar geleden begonnen met Agile-softwareontwikkeling, SCRUM. Bij deze flexibele manier om softwareproducten te maken wordt gewerkt in een multidisciplinair team die in korte sprints, meestal 2 weken, werkende software oplevert. Het grote verschil met de watervalmethode is dat een project wordt opgedeeld in kleinere projecten, waardoor er steeds een product opgeleverd wordt aan de klant, waar deze vervolgens direct feedback op kan geven. De klant ziet de voortgang van het proces, kan waar nodig is ingrijpen en heeft inspraak in het proces. Veranderingen in het product kunnen tijdens het ontwikkelen makkelijk meegenomen worden. De klant loopt als het ware mee in de ontwikkeling.  Dit levert een aantal voordelen op:

·         Er worden producten opgeleverd die de klant écht nodig heeft en direct in gebruik kan nemen.

·         Producten voldoen aan recente wensen van de klant.

·         Communicatielijnen met de klant zijn kort en intensief.

·         Er is voortschrijdend inzicht. Er kan gestuurd worden op nieuwe en andere inzichten tijdens het project.

·         Er wordt bepaald op basis van prioriteit. Klanten hoeven geen maanden te wachten op een oplevering.

·         De softwareontwikkeling is zeer flexibel. Er kan snel ingespeeld worden op verandering.

·         Er is een hoge Return On Investement (ROI).

Bij Scrum ligt, in tegenstelling tot bij de watervalmethode, de verantwoordelijkheid bij het ontwikkelteam. Zij nemen zelf de beslissingen en zijn verantwoordelijk voor de planning, werkverdeling en voortgangsbewaking. Alle teamleden kunnen werkzaamheden van elkaar overnemen, waardoor het werk afwisselend, uitdagend en continu blijft. Teamleden leren van elkaar en werken intensief samen aan een uitstekend product.

De overgang van een watervalmethode naar de Scrum-methode gaat uiteraard niet zomaar. Het is eerder een cultuurverandering voor het hele bedrijf. Daar is tijd, inzet en aandacht voor nodig. De verantwoordelijkheden die bij de watervalmethode lagen bij de projectleider liggen bij Scrum bij het team zelf. Het vraagt assertiviteit, flexibiliteit, communicatieve vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel, etc.

 

Het succes van Scrum voor MI Consultancy zit hem in de methode, maar  nog belangrijker zijn de mensen. Zij hebben de juiste kwaliteiten, inzichten, kennis en vaardigheden om een gedegen product te ontwikkelen waar klanten tevreden mee zijn. Zeker bij de keuze voor een EPD/ZIS is de leverancier enorm belangrijk. Zij moeten mee kunnen denken met de zorginstelling en begrijpen welke behoeften de klant heeft.