Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Meer grip op uw bedrijfsprocessen met NeoZis Dashboard

Ontwikkelingen in de zorg zoals de marktwerking en prestatiegerichte bekostiging leiden tot een toenemende druk op de doelmatigheid en de kwaliteit van zorg. Goede managementinformatie is onmisbaar voor zorginstellingen. NeoZis Dashboard levert (stuur)informatie om de juiste beslissingen te maken. De kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid wordt continu gemonitord.

NeoZis Dashboard toont alle informatie in één integraal dashboard. Real time. U heeft maar één platform nodig voor managementrapportages, datavisualisatie en analyses. Verschillende soorten grafieken en tabellen zoals lijngrafieken, staafdiagrammen en taartgrafieken worden snel en gemakkelijk uit Neo ZIS|EPD gegenereerd en deze data wordt overzichtelijk weergegeven.

Zo heeft u inzicht in de (patiënt)processen binnen de zorginstelling, waardoor beter, sneller en flexibeler kan worden ingespeeld op de ontwikkelingen in uw organisatie. Met NeoZis Dashboard heeft u in één oogopslag inzicht in bijvoorbeeld de productiviteit van een afdeling, de wachttijden, de personele bezetting en de opnameduur.

Maar u ziet ook hoe het is gesteld met bijvoorbeeld de bezettingsgraad van uw spreekuren en de beschikbare capaciteit van de komende week waarop u direct kunt inspelen om de productiviteit te optimaliseren. Ook financieel behoudt u het overzicht; wat is de positie van het onderhanden werk of hoe staat het op dit moment met het productieplafond? Meten is weten en NeoZis Dashboard geeft het antwoord.