Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Hoeveel kost een EPD/ZIS?


Het aanschaffen van een EPD/ZIS is een proces van complexe keuzes maken. Veel mogelijkheden afwegen en knopen doorhakken. Welke functionaliteit hebben we nodig? Welke leverancier kan voldoen aan onze eisen? Wat levert een optimaal zorgproces ons op? Allemaal vragen waar je in de oriëntatiefase voor een EPD/ZIS mee te maken krijgt. En dan komt de slotvraag: ‘Wat gaat het kosten?’

Al deze vragen verdienen aandacht en een onderbouwd antwoord. Een ICT-leverancier dient meer in huis te hebben dan het leveren van een EPD/ZIS. Consultancyactiviteiten, implementaties begeleiden en kennis van de markt zijn onmisbare kwaliteiten. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd dat de klantvraag en de juiste invulling daarvan essentieel zijn voor een succesvol resultaat.

De EPD/ZIS-markt wordt gedomineerd door twee grote leveranciers. Dit is een zorgelijke ontwikkeling voor ons en de klant. Door de duopolistische concurrentie stijgen de prijzen die ziekenhuizen betalen voor het EPD/ZIS tot oneerbare bedragen. Maar waarom laten de zorgaanbieders dit gebeuren?

Ziekenhuizen denken te kiezen voor continuïteit en zekerheid. Een groot bedrijf heeft de kennis en kunde om het ziekenhuis zonder moeite te voorzien van uitstekende ICT. Maar kunnen alleen deze grote en machtige organisaties dit leveren? Of kunnen kleinere, veel innovatievere bedrijven deze behoeften ook vervullen, maar béter en goedkoper?

Wij denken van wel. Bij MI Consultancy werken 20 professionele en vakbekwame personen met allemaal een eigen afdeling waar ze in uitblinken. Met behulp van de Agile-methodiek (softwareontwikkelmethode) wordt er in teamverband gewerkt aan een optimaal ziekenhuisinformatiesysteem, NeoZis. Door de grootte van de organisatie positioneren we ons dicht bij de klant. MI Consultancy hoeft niet de grootste te worden, wel de organisatie met de meest tevreden klanten.

Dat een relatief kleine organisatie een stabiele factor is voor ziekenhuizen blijkt uit het feit dat niet de minste ziekenhuizen in Nederland al bijna 10 jaar met het EPD van MI Consultancy werken. Het Norma EPD is in de laatste jaren doorontwikkeld tot een volledig ZIS met nieuwe technologie (.Net en WPF), geheel conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

Terug naar de hamvraag: Wat gaat het kosten?

We zouden hier graag stellig op antwoorden, maar de praktijk leert dat voor elke zorginstelling een ander kostenplaatje geld. Klant en leverancier moeten bij elkaar passen. De software moet aansluiten op de werkprocessen in de zorginstelling en de kosten voor die software moeten realistisch zijn. Een basisdossier voor registratie, financiële administratie en zorgplanning is gunstiger geprijsd dan een specialistisch dossier met verschillende koppelingen, correspondentie, ordermanagement en complicatieregistratie. Daarnaast speelt het aantal gebruikers een rol. Toch durven wij te stellen dat ons systeem gunstiger geprijsd is dan een grotere aanbieder. Juist omdat we een compact bedrijf zijn met weinig overhead en geen dure CEO’s. De klant betaalt alleen wat hij nodig heeft.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij bieden graag hulp.