Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is omgevormd naar een stelsel met een ‘generalistische basis GGZ’ en een ‘gespecialiseerde GGZ’. MI Consultancy ontwikkelt daarom de nieuwe module NeoZis Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).

Lees meer

Nederland heeft lang een combinatie gekend van zelfsturing en overheidsregulering waarin overheid, private zorgaanbieders, (zelfstandige) professionals, ziekenfondsen en zorgverzekeraars gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke doelstellingen als kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg (Van der Grinten 2006).

Lees meer

Het is wettelijk verplicht voor zorginstellingen om elektronisch voor te schrijven. De Inspectie voor de Gezondheid (IGZ) zal vanaf 2015 strenger toezien op deze wet. Zorgverleners en voorschrijvers van geneesmiddelen, zoals artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen moeten medicatie voortaan verplicht elektronisch voorschrijven. MI Consultancy heeft NeoZis EVS volledig geïntegreerd in Neo ZIS|EPD.

Lees meer

Net als de meeste zorginstellingen is MI Consultancy op digitaal gebied flink in ontwikkeling. Een nieuwe website, actief op de sociale media en sinds kort een digitale nieuwsupdate. In deze korte e-mail, met maximaal drie berichten, ontvangt u het belangrijkste nieuws vers van het toetsenbord. 

Lees meer

Vanuit NeoZis Zorgplanning kunt u snel, overzichtelijk en eenvoudig uitgevoerde zorgactiviteiten vastleggen. In de module spreekuurafhandeling wordt van de geselecteerde periode per patiënt een overzicht getoond van de aanwezige zorgtrajecten en de toe te voegen zorgactiviteiten per subtraject. Alle handelingen die in de module spreekuurafhandeling worden uitgevoerd worden automatisch in NeoZis Financieel opgeslagen. Er zijn geen dubbele en tijdrovende acties meer nodig. En u ziet ook geen uitgevoerde zorgactiviteiten meer over het hoofd.

Lees meer