Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Nederland heeft lang een combinatie gekend van zelfsturing en overheidsregulering waarin overheid, private zorgaanbieders, (zelfstandige) professionals, ziekenfondsen en zorgverzekeraars gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke doelstellingen als kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg (Van der Grinten 2006).

Lees meer

Het is wettelijk verplicht voor zorginstellingen om elektronisch voor te schrijven. De Inspectie voor de Gezondheid (IGZ) zal vanaf 2015 strenger toezien op deze wet. Zorgverleners en voorschrijvers van geneesmiddelen, zoals artsen, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen moeten medicatie voortaan verplicht elektronisch voorschrijven. MI Consultancy heeft NeoZis EVS volledig geïntegreerd in Neo ZIS|EPD.

Lees meer

Net als de meeste zorginstellingen is MI Consultancy op digitaal gebied flink in ontwikkeling. Een nieuwe website, actief op de sociale media en sinds kort een digitale nieuwsupdate. In deze korte e-mail, met maximaal drie berichten, ontvangt u het belangrijkste nieuws vers van het toetsenbord. 

Lees meer

Vanuit NeoZis Zorgplanning kunt u snel, overzichtelijk en eenvoudig uitgevoerde zorgactiviteiten vastleggen. In de module spreekuurafhandeling wordt van de geselecteerde periode per patiënt een overzicht getoond van de aanwezige zorgtrajecten en de toe te voegen zorgactiviteiten per subtraject. Alle handelingen die in de module spreekuurafhandeling worden uitgevoerd worden automatisch in NeoZis Financieel opgeslagen. Er zijn geen dubbele en tijdrovende acties meer nodig. En u ziet ook geen uitgevoerde zorgactiviteiten meer over het hoofd.

Lees meer

We weten allemaal dat ziekenhuizen momenteel in zwaar weer verkeren wat financiën betreft. Lagere zorgvraag, de opkomst van 1,5 lijnszorg, nieuwe budgetafspraken en onderhandelingen met zorgverzekeraars. Maar ook de initiatieven van diverse medisch specialisten om planbare zorg uit het ziekenhuis te halen en te verenigen in een ZBC om zelfstandig betere en efficiëntere zorg aan te bieden.

Lees meer