PRIVACYSTATEMENT

Privacystatement v2.3, 18-07-2022

MI Consultancy vindt jouw privacy belangrijk. In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens wij waarom verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Sollicitanten

Als je bij ons solliciteert, verwerken wij jouw persoonsgegevens om zorg te dragen voor een verantwoorde en efficiënte sollicitatieprocedure. Wij hebben geen sollicitatieformulier en de persoonsgegevens worden door jou aan ons verstrekt.

Gegevens

 • Voor en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere persoonsgegevens die jij vermeldt in je CV en motivatiebrief

Het kan voorkomen dat wij tijdens de sollicitatieprocedure vragen om diploma’s en certificaten.

Grondslag: De grondslag voor deze verwerking is op basis van jouw toestemming.

Bewaartermijn: Tijdens de sollicitatieprocedure hebben wij jouw gegevens nodig. Jouw gegevens worden maximaal 4 weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard. Wij bewaren deze gegevens maximaal één jaar, na extra toestemming van jou. Dit doen wij om bijvoorbeeld contact met jou op te nemen als een nieuwe vacature vrijkomt in deze periode.

Websitebezoekers

Op onze website kun je een contactformulier invullen.

Gegevens

 • Naam
 • E-mail adres

Grondslag: De gegevens worden verwerkt omdat jij toestemming hebt gegeven.

Bewaartermijn: Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig is om jouw vraag af te handelen.

Werknemers

Gegevens
Bij indiensttreding vragen wij jou om de volgende gegevens:

 • Volledige voornamen, achternaam en geslacht
 • Geboortedatum en plaats
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Burgerlijke staat
 • Nationaliteit
 • Identiteitsbewijs
 • Een recent poststuk (ter verificatie van de adresgegevens)

Het kan zijn dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt aangevraagd.

Grondslag: De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van een overeenkomst die wij met jou aangaan.

Bewaartermijn: Wij bewaren de gegevens van medewerkers maximaal 7 jaar na einde van het dienstverband.

Klanten

MI Consultancy beschikt over een Klantenportal waar klanten kunnen inloggen voor specifieke informatie over onze dienstverlening en producten.

Gegevens
De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • E-mailadres

Grondslag: De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben afgesloten met onze klanten.

Bewaartermijn: De gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard na einddatum van het contract.

Leveranciers

Ben jij leverancier van MI Consultancy, dan verwerken wij ook gegevens van jouw bedrijf en onze contactpersonen.

Gegevens

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Naam en adresgegevens bedrijf
 • Naam contactpersoon (indien aanwezig)
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens

Grondslag: De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst die wij hebben afgesloten met de leverancier, alsmede voor de financiële afhandeling van het geleverde product of dienst.

Bewaartermijn: De gegevens worden bewaard tot einddatum van het contract, tenzij anders voortvloeit uit het contract of financiële afhandeling.

MI Consultancy maakt op haar website gebruik van verschillende soorten cookies. In dit onderdeel wordt toegelicht van welke soorten cookies gebruik wordt gemaakt en hoe jij hier al dan niet toestemming voor kunt geven.

GEGEVENS

De volgende cookies worden op de website van MI Consultancy geplaatst:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die gebruikt worden om ervoor te zorgen dat de website op de juiste manier functioneert. Hiermee worden onder andere voorkeursinstellingen onthouden die gebruikt worden bij het bezoeken van de website.
 • Analytische cookies: deze cookies hebben als doel om de kwaliteit en effectiviteit van een website te meten. De cookies leggen vast hoe bezoekers de website gebruiken, hiermee wordt bijvoorbeeld gemeten hoe vaak bepaalde pagina’s worden bekeken.
 • Tracking cookies: met deze cookies wordt het gedrag van individuele gebruikers vastgelegd. Aan de hand van bezochte webpagina’s wordt algemene kennis verkregen over de wijze waarop een website wordt gebruikt en kunnen bijvoorbeeld de interesses worden bepaald.
Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is op basis van jouw toestemming. Wanneer jij onze website bezoekt, verwerken we jouw  persoonsgegevens met cookies. Wanneer de website wordt gebruikt, is de melding hierover onder in beeld zichtbaar. Indien gewenst is het mogelijk om de instellingen omtrent cookies te wijzigen in de browser. Hier wordt ook de mogelijkheid geboden om eerder opgeslagen cookies te verwijderen.

Bewaartermijn

De bewaartermijn voor de tracking cookies die worden gebruikt bedraagt 6 maanden. De functionele cookies worden alleen bewaard gedurende de sessie op onze website. Voor de analytische cookies geldt dat de bewaartermijn maximaal 2 jaar bedraagt.

Delen wij jouw gegevens met anderen?

Wij verstrekken, verkopen of verhuren jouw gegevens nooit aan derden, tenzij hiervoor een wettelijke verplichting is of als jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Indien wij jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening aan een derde partij doorgeven, hebben wij hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de beveiliging van jouw gegevens wordt gewaarborgd.

Geautomatiseerde besluitvorming

MI Consultancy gebruikt geen systeem dat op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten neemt over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van MI Consultancy) tussen zit.

Waar worden jouw gegevens opgeslagen?

Jouw gegevens worden alleen in interne databases opgeslagen. Wij verwerken geen gegevens buiten de Europese Unie (EER). Wij hebben diverse organisatorische en technische maatregelen getroffen om jouw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Wij hebben een beleid opgesteld en procedures ingericht om onder andere de infrastructuur te monitoren, gebruikerstoegang te beperken, tijdig te reageren en het behandelen van datalekken.

Wat zijn jouw rechten?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wil je de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één je andere rechten gebruik te maken, neem dan contact op via de e-mail of per post.

Vragen of klachten?

Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze persoon ziet toe op de correcte verwerking van persoonsgegevens. Heb je vragen over dit privacy statement, neem dan contact op met onze FG via fg@miconsultancy.com.

Als je niet tevreden bent over hoe wij jouw gegevens verwerken, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze gegevens

KvK-nummer: 28056938
Post: Rogstraat 2, 2224 TW Katwijk
Telefoon: 071-5420587
E-mail: fg@miconsultancy.com

 

Wij hebben dit privacy statement voor het laatst gewijzigd op 18 juli 2022.

Call Now Button