VIPP5

Heeft u zich aangemeld voor de subsidieregeling van VIPP 5 en zou u graag begeleid willen worden in dit intensieve traject? Wij kunnen u hierbij helpen!

De afgelopen jaren hebben we uitgebreid ervaring opgedaan in het begeleiden en implementeren van de verschillende VIPP modules. Vooraf wordt een duidelijk plan opgesteld zodat u als kliniek of ziekenhuis weet wat er de komende tijd staat te gebeuren. Tijdens dit gehele traject bieden we uitgebreide ondersteuning met als einddoel het behouden van de subsidie en het succesvol implementeren van de verschillende aspecten.

Neo ZIS|EPD kan als bronsysteem worden gebruikt voor het behalen van alle drie de VIPP5 modules. Als Dienstverlener Zorgaanbieder DVZA hebben wij het MedMij label behaald. Hiermee waarborgen wij de veiligheid en kwaliteit van deze uitwisseling èn ondersteunen wij de zorgaanbieders in dit netwerk.

Wij zorgen ervoor dat uw dossier volledig conform de ZIB-eisen wordt vormgegeven en hierdoor kunnen de gegevens binnen Neo ZIS|EPD gestandaardiseerd worden uitgewisseld met het PGO. Hiernaast zijn wij bekend met de verschillende administratieve bijkomstigheden van het VIPP traject, zoals het aanvragen van certificaten en de te doorlopen externe audit. Ook hierbij begeleiden wij u graag.

VIPP 5 IN HET KORT

In navolging van VIPP A en VIPP B, is dit jaar de VIPP 5 subsidieregeling van start gegaan. VIPP5 bestaat uit drie losse modules, waarvan twee modules verplicht zijn. Elke module heeft een aparte deadline en bijbehorend subsidiebedrag. De inhoud van de VIPP5 modules is als volgt:

MODULE 1

VERPLICHT

De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg en correspondentie beschikbaar stellen aan het PGO van de patiënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel. Dit houdt in dat informatie zoals patiëntgegevens en zorgverleners van de patiënt, maar ook bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen, informatie met betrekking tot allergieën en medicatie, vanuit Neo ZIS|EPD met een PGO naar keuze kunnen worden uitgewisseld. Hiernaast worden de brieven die aan de patiënt of andere zorgverleners zijn verstuurd, ook uitgewisseld. Op deze manier zorgt u als zorgaanbieder voor een up-to-date overzicht in het zorgproces voor uw patiënten.

MODULE 2

OPTIONEEL

De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan het PGO van de patiënt (resultaten e-health, vragenlijsten en aanvullingen Basisgegevensset Zorg), conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO-informatie terugzenden richting de instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan e-health metingen of het beschikbaar stellen van een vragenlijst met betrekking tot de leefstijl van uw patiënt.

MODULE 3

VERPLICHT

De instelling kan digitaal de BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling. Dit houdt in dat u de informatie, welke genoemd staat in de beschrijving van module 1, kunt uitwisselen met tenminste één andere zorgverlener. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verwijzer van de patiënt die u onder behandeling heeft.

Bent u benieuwd wat wij met betrekking tot VIPP 5 kunnen betekenen voor uw instelling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Call Now Button