VIPP5

In navolging van VIPP A en VIPP B, is dit jaar de VIPP5 subsidieregeling van start gegaan.

VIPP5 bestaat uit drie losse modules, waarvan twee modules verplicht zijn. Elke module heeft een aparte deadline en bijbehorend subsidiebedrag. De inhoud van de VIPP5 modules is als volgt:

Module 1

VERPLICHT

De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg en correspondentie beschikbaar stellen aan het PGO van de patiënt, conform het MedMij-afsprakenstelsel.

Module 2

OPTIONEEL

De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar stellen aan het PGO van de patiënt (resultaten e-health, vragenlijsten en aanvullingen Basisgegevensset Zorg), conform het MedMij-afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO informatie terugzenden richting de instelling.

Module 3

VERPLICHT

De instelling kan digitaal de BgZ en relevante correspondentie uitwisselen met een andere instelling.

Neo ZIS|EPD kan gebruikt worden voor het behalen van alle drie de VIPP5 modules. MI Consultancy heeft de afgelopen jaren uitgebreid ervaring opgedaan in het succesvol begeleiden en projectmanagement van VIPP trajecten in verschillende ziekenhuizen en klinieken.

u

Bent u benieuwd wat wij met betrekking tot VIPP5 kunnen betekenen voor uw instelling?

N

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

071-542 05 87

Call Now Button