Wat is NeoZis?

NeoZis is het nieuwe zorginformatiesysteem waarbij de patiëntenzorg volledig wordt gestroomlijnd. NeoZis is opgebouwd uit onder andere de volgende modules:

  • NeoZis Financieel - Financiële administratie: DOT/DBC-registratie en facturatie
  • NeoZis EPD - Elektronisch patiëntendossier (EPD)
  • NeoZis Zorgplanning - Planningssysteem voor opnamen en afspraken
  • NeoZis Workflow - Workflow managementsysteem
  • NeoZis SEH - Ondersteuning in alle werkprocessen op de spoedeisende hulp
  • NeoZis EVD - Een geïntegreerd dossier specifiek voor de de verpleegkundige afdeling
  • NeoZis Mobile - Gegevens inzichtelijk op alle mobile devices
  • NeoZis EVS - Elektronisch voorschrijven van medicatie